Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności serwisu »(zamknij X)
Zakres usług

Kancelaria funkcjonując od 2001r. świadczy pomoc prawną osobom fizycznym,  osobom prawnym oraz podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej.

W obszarze usług prawnych w postaci stałej obsługi oraz indywidualnych porad prawnych świadczonych przez Kancelarię znajduje się :

  • obsługa podmiotów gospodarczych, banków, przedsiębiorstw handlowych oraz budowlanych,
  • zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych
  • obsługa w sektorze restrukturyzacji i windykacji wierzytelności trudnych
  • obsługa jednostek administracji państwowej

Kancelaria specjalizuje się również w obsłudze osób fizycznych w zakresie prawa: cywilnego,  rodzinnego, gospodarczego oraz prawa karnego zakresie możliwości przyznanych radcy prawnemu przez ustawodawcę, w tym w szczególności:

I W dziedzinie prawa cywilnego  reprezentowanie interesów klientów w postępowaniu sądowym i pozasądowym w sprawach:

1. dochodzenia roszczeń majątkowych w tym odszkodowań
2. dochodzenie roszczeń niemajątkowych w tym ochrony dóbr osobistych
3. sprawy z zakresu prawa rzeczowego
4. sprawy spadkowe w pełnym zakresie
5. sporządzanie umów cywilno prawnych
6. sporządzanie opinii prawnych

II W dziedzinie prawa rodzinnego  reprezentowanie interesów klientów w postępowaniu sądowym i pozasądowym w sprawach:

1. sprawy między małżonkami : rozwody, separacje
2. sprawy majątkowe między małżonkami : podział majątku, zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej, alimenty
3. sprawy między rodzicami a dziećmi : alimenty, władza rodzicielska, przysposobienie

III W dziedzinie prawa gospodarczego  reprezentowanie interesów klientów w postępowaniu sądowym i pozasądowym w sprawach:

1. obsługa spółek prawa handlowego
2. obsługa osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą
3. obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
4. sporządzanie umów handlowych
5. negocjacje handlowe

W ramach świadczonych usług kancelaria również udziela pomocy prawnej przy użyciu środków komunikacji na odległość, po wcześniejszej wpłacie pełnej należności na podane konto.

W przypadku potrzeby uzyskania bardziej wyczerpujących informacji w zakresie zasad i warunków pomocy prawnej w podanym zakresie prosimy o kontakt  telefoniczny lub zapraszamy bezpośrednio do kancelarii.